Innehav


Turism

Företagets investeringar i turism består främst av intressen i Strömma Turism och Sjöfart AB. Idag är bolaget verksamt i de nordiska länderna Sverige, Danmark, Norge och Finland samt Holland med inriktning speciellt på sightseeing och skärgårdskryssningar. Strömma Turism & Sjöfart AB och många av företagets varumärken har en stark koppling långt tillbaka i svensk turisthistoria. Strömma har sina rötter i det finska Ångfartygs AB Bore som grundades 1897 av bl.a. Fredric von Rettig och det av fartygsentusiaster skapade Strömma Kanal Aktiebolaget, som lyckades rädda ett antal äldre fartyg som annars skulle ha gått eftervärlden om intet.

Bore Lines som bolaget tidigare hette förvärvade genom åren ett stort antal verksamheter med inriktning på turism och sjöfart. År 1999 bytte Bore Lines AB namn till Strömma Turism & Sjöfart.

Styrelseordförande: Hans von Rettig
VD: Jan Larsén
Hemsida: stromma.se

Fastigheter

Företagets investeringar i fastigheter görs genom PC Rettig & Co Real Estate och består av direkt ägda objekt och intressen i Rettig Fastighetsutveckling Ab. Ambitionen för verksamheten är att skapa bestående värden. Företagets inriktning är att äga, förvalta och hyra ut bostads- kontors- och affärsfastigheter i centrala lägen såsom Sjötullstorget i Helsingfors. De flesta fastigheterna finns i Helsingfors. Rettig Fastighetsutveckling hyr ut affärs- och kontorslokaler till företag i Sinebrychoff-kvarteret i Sandviken i Helsingfors. I fastighetsportföljen ingår även Sandvikens parkeringshus i vilket det finns platser för kort- och långvarig parkering.


Styrelseordförande: Hans von Rettig
VD: Christian Björklöf
Hemsida: tarkala.fi

Värdepapper

Företagets investeringar i värdepapper görs genom PC Rettig & Co Securities och består främst av intressen i Oy Rettig Asset Management Ab. Ambitionen med verksamheten är att uppnå en balanserad tillväxt.


Styrelseordförande: Mikael Lindqvist
VD: Christian Björklöf