Fokus och ambition

PC Rettig & Co är ett investmentbolag som investerar i turism, fastigheter och värdepapper. Verksamheten har sin bas i Norden. Ambitionen är att genom investeringarna uppnå en absolut avkastning som reflekterar generationernas tillväxt.


Kärnvärden

Våra övergripande kärnvärden är: möjliggöra, utmana, genuint engagemang, integritet & respekt och hållbar utveckling.