Företagspresentation

PC Rettig & Co AB är ett investmentbolag som investerar inom turism, fastigheter och värdepapper. Bolaget har sin bas i Norden. 
Företagets investeringar i turism består främst av intressen i Strömma Turism & Sjöfart AB. Strömma har en lång turisthistoria och har sina rötter i Ångfartygs AB Bore, som grundades 1897 av bl.a. Fredric von Rettig och det av fartygsentusiaster skapade bolaget Strömma Kanal Aktiebolaget, som lyckades rädda ett antal äldre fartyg som annars skulle ha gått eftervärlden om intet. 

Företagets investeringar i fastigheter görs genom PC Rettig & Co Real Estate och består av direktägda objekt samt intressen i Rettig Fastighetsutveckling Ab. 

Företagets investeringar i värdepapper görs genom PC Rettig & Co Securities.

Verksamhetens historia går tillbaka till 1809 då Per Christian Rettig grundade P.C. Rettig & Co, en tobaksfabrik i Gävle. Med ursprunget i tobaksindustrin har sedan familjen varit verksam inom en rad olika verksamheter i både Sverige och Finland såsom skeppsbyggeri, järnhantering, rederiverksamhet, bryggeri och industriproduktion. 

År 2012 delades Rettigföretagen vilket resulterade i två familjebolag med en gemensam historia, Rettig Capital med säte i Finland och PC Rettig & Co med säte i Sverige. PC Rettig & Co ägs av Hans von Rettigs släktgrens intressen.