Rettigs Konstnärsstipendium


Åttio år efter donationen till Gävle stad från Antonie Rettig inrättar Per Christian Rettig & Co och Rettig Capital ett konstnärsstipendium ”Rettigs Konstnärsstipendium” tillsammans med Länsmuseet Gävleborg. Stipendiet ska delas ut vartannat år, i slutet av september (med början 2015). Stipendiet delas ut till en i Sverige verksam konstnär som i sitt konstnärskap arbetar med samtidens frågor.


Gävleborgs länsmuseum uppfördes med hjälp av medel från en donation av Antonie Rettig. Antonie Rettig avled 1933 och efterlämnade då ”John och Antonie Rettigs museifonder till Gävle stad”. Gävle Museum – ”ett museum för konst, möbler och konstindustri” – invigdes 1940. Donationen möjliggjorde byggandet av en av landets mest betydande konstsamlingar utanför Stockholm, Göteborg och Malmö.

I den Rettigska donationen ingick ett tusental konst- och konsthantverksföremål. Dessa föremål blev grunden till samlingarna. I museet visades delar av den Rettigska samlingen av konst och konsthantverk, samt ytterligare ett stort antal konstverk. Museets konstsamling hänger i Rettigs konstsalar på två olika våningar. Där presenteras mer än 300 verk. Samlingen omfattar nu 2000 verk och omfattar alla epoker. I samlingen finns verk av Alexander Roslin, Marcus Larsson, Jenny Nyström och Carl Larsson. Det finns också verk från 1940 till i dag med höjdpunkter av till exempel Peter Tillberg, Gunnar Cyrén och Lena Cronqvist. Grunddonationen innehöll mästerverk av David Klöcker, von Ehrenstrahl, Johan Tobias Sergel och Ernst Josephson.

Läs mer om Rettigs Konstnärsstipendium på   lansmuseetgavleborg.se/      


Tidigare vinnare

Josefin Lindskog  - 2019

Ella Tillema - 2017

Knutte Wester - 2015